Inducon Home
Website Informatie
Disclaimer:

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit Inducon V.O.F. iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

 

Copyright:

Niets uit deze tekst of grafische voorstellingen op deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Inducon worden verveel-voudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan: info@inducon.net.

 

Privacy:

Inducon V.O.F. respecteert de privacy van de bezoeker van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft via webformulieren altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Het bezoek aan de website van Inducon kan geheel anoniem plaatsvinden. Wel zijn we geļnteresseerd in gegevens die ons inzicht geven in bezoekersgedrag omdat wij onze website hierop kunnen aanpassen. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld; op welk tijdstip u de site bezoekt, vanaf welke site u op onze site binnenkomt, hoe lang u op de site blijft en welke pagina’s het meest bezocht worden. Deze gegevens worden volledig anoniem verzameld. Het privacyreglement kan veranderen maar de laatste versie is altijd op onze website te vinden.